Zgoda marketingowa

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bankier Operator Finansowy oraz podmioty współpracujaące z Bankier Operator Finansowy w szczególności banki, pozabankowe podmioty udzielające pożyczek oraz towarzystwa ubezpieczeniowe i leasingowe, w celu realizacji działań informacyjnych, handlowych, marketingowych i statystycznych realizowanych przy użzyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz.U. z 2014 poz.243).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez Bankier Operator Finansowy lub na zlecenie Bankier Operator Finansowy, a także przez podmioty współpracujące z Bankier Operator Finansowy, informacji i ofert handlowych drogąpocztową, mailową oraz sms, a także przekazywania ich bezpośrednio w rozmowie telefonicznej.
 
Oświadczam, że jestem świadoma/y przysługujących mi praw, wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135). Oświadczam również, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie wglądu do danych, prawie ich poprawiania, a także prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie żądania ich usunięcia.

 

Zgoda na udzielenie pełnomocnictwa w celu przygotowania oferty kredytu/pożyczki/leasingu.

 
W celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz przygotowania odpowiedniej dla mnie oferty kredytowej, finansowej lub handlowej, udzielam pełnomocnictwa dla Bankier Operator Finansowy oraz dla podmiotów współpracujących z Bankier Operator Finansowy do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie o udostępnienie informacji dotyczących mojej osoby, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania w tym celu przez BIK moich danych. 
Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 r. poz. 1015) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r. poz. 128) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam powyższe podmioty do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura InformacjiGospodarczej S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. i Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A dotyczących mnie informacji gospodarczych w celu oceny ryzyka kredytowego oraz do pozyskania za pos´rednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Zwia˛zku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwies´cie złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. 
 
Wyrażam również zgodę, aby dla dokonania oceny mojej zdolności kredytowej Bankier Operator Finansowy oraz podmioty współpracujące z Bankier Operator Finansowy, wystąpiły do ULTIMO S.A., jako przetwarzaja˛cej dane osobowe w imieniu i na rzecz innych wierzycieli - administratorów danych, o udostępnienie informacji o moich ewentualnych zobowiązaniach finansowych wobec tych wierzycieli (ULTIMO NS FIZ, Ultimo Portfolio Investemnt Luxembourg S.A., TAKTO NS FIZ).
 
 
 
* Podmioty współpracujące z Bankier Operator Finansowy
- Alior Bank S.A.
- Bank Pocztowy S.A.
- Deutsche Bank PBC S.A
- Ferratum Bank
- Getin Noble Bank S.A.
- Idea Bank S.A. 
- PKO Bank Polski S.A. 
- Plus Bank S.A.
- Raiffeisen Bank Polska S.A.
- TF Bank A.B.
- Aasa Polska S.A.
- Optima Sp. z o.o.
- Axcess Financial Poland Sp. z o.o.
- Fundusz Mikro Sp. z o.o.
- Net Credit Sp. z o.o.
- InCredit Sp. z o.o.
- IPF Polska sp. z o.o.
- Regita Sp. z o.o.
- SMS Kredyt Spółka z o.o.
- TAKTO Finanse Sp. z o.o.
- Vivus Finance Sp. z o.o.
- Zaplo sp. z o.o. 
- Nest Bank S.A.
- Spoko kasa Sp. z o.o. 
- Bank Zachodni WBK S.A.
- Santander Consumer Bank S.A.
- Aforti Finance
- CROSS Finance Sp. z o.o.
- Dom Finansowy QS
- Fines S.A.
- Capital Service S.A.
- CreditStar Poland Sp. z o.o.
- Mash Poland Sp. z o.o.
- Provident Polska S.A.
- Rapida Sp. z o.o.,
- SuperGrosz Sp. z o.o.
 
 
Bankier Operator Finansowy
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem