Zgody Aasa Polska S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aasa Polska S.A. moich danych osobowych w celach marketingowych, w zakresie obejmującym mój adres zamieszkania, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej.
 
Zostałem poinformowany o prawie wglądu do treści dotyczących mnie danych, prawie żądania zmiany oraz usunięcia tych danych, a także o prawie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym SMS, email) od Aasa Polska S.A.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnienie moich danych osobowych przez Aasa Polska S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Aasa Polska S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Aasa Polska S.A.
 
Udzielam Aasa Polska S.A. pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przekazanie przez Aasa Polska S.A. do Biura Informacji Kredytowej S.A. zapytania o moje dane osobowe w celu pozyskania informacji dotyczących niezbędnych do oceny zdolności kredytowej oraz na przetwarzanie w tym celu danych osobowych przekazanych w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym na ich udostępnianie instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów.
 
Upoważniam Aasa Polska S.A. do pozyskania z baz danych biur informacji gospodarczej: BIG InfoMonitor S.A. Krajowego Rejestru Długów S.A. Rejestru Dłużników ERIF S.A. oraz baz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich dotyczących mnie informacji gospodarczych w zakresie niezbędnym do dokonania oceny zdolności kredytowej.
 
Oświadczam, że nie jestem osobą która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne, ani członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub jej bliskim współpracownikiem w  rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A. ul. Hrubieszowska 2, w Warszawie.
Bankier Operator Finansowy
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem